Nieuws

Nieuwsbrief alleen nog digitaal

Je ontvangt onze nieuwsbrief alleen nog per e-mail

Wij zijn overgegaan naar het alleen digitaal versturen van de nieuwsbrief! Als er bij ons een e-mailadres van jou bekend is dan heb je de nieuwsbrief van maart alleen per mail ontvangen. Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle activiteiten van de speeltuin, maar er staat ook in wanneer het tijd is om contributie te betalen.

Geen nieuwsbrief ontvangen? Check dan voor de zekerheid het mapje Spam of Ongewenste e-mail in je Inbox.

Kun je de nieuwsbrief niet vinden? Dan kan het zijn dat wij geen geldig e-mailadres van je hebben. Wil je deze doorgeven via penningmeester@speeltuinokb.nl? En wil je daarbij aangeven om welk gezin het gaat? Alvast bedankt!

OKB nieuwsbrief november 2017

Terugblik speeltuinseizoen 2017

Het zit er weer op wat betreft het speeltuinseizoen 2017. Op zondag 29 oktober was de laatste speeldag en vanaf nu tot aan de opening in april volgend jaar krijgen onze speeltoestellen rust en worden ze onder handen genomen door de vrijwilligers van onze onderhoudsploeg. Zij hebben weer een lange lijst met werkzaamheden opgesteld waar zij deze winterperiode mee aan de slag gaan.

De precieze cijfers zijn nog niet binnen, maar het lijkt er op dat we ook dit jaar weer een prima seizoen gedraaid hebben. Het weer kan dit seizoen gerust wisselend genoemd worden met een mooi voorjaar, een matige maar ook niet slechte zomer, en een kletsnat september waarin we vaak helaas niet open konden (de eendjes zwommen zelfs in de tuin). Gemiddeld zal het vermoedelijk in balans zijn met elkaar zodat we een vergelijkbare hoeveelheid bezoekers hebben gezien als afgelopen jaren.

Zijn er dan nog andere zaken het vermelden waard? Jazeker! Het hele seizoen hebben de kinderen kunnen genieten van een aantal nieuwe speeltoestellen. Ze hadden misschien niet het overweldigende succes dat het springkussen een aantal jaar geleden bij de introductie had, maar ze hebben wel direct een vaste plek kunnen veroveren binnen onze speeltuin. Wij en onze bezoekers zijn er in ieder geval blij mee. En…het is nu eindelijk mogelijk om te pinnen in de OKB. Na het jaren uitgesteld te hebben en de vraag ernaar jaarlijks te hebben zien toenemen, beschikken we sinds begin september eindelijk over een pinautomaat. Daarnaast zijn we dit seizoen begonnen met de verkoop van onze eigen OKB cadeaubonnen en de verkoop van vers fruit in het wachthuisje.

Het vrijwilligerstekort was groot dit seizoen

We hadden dit seizoen helaas ook te kampen met een nijpend tekort aan vrijwilligers, met name aan speeltuinwachten voor in het wachthuisje, waardoor het dreigde dat we niet iedere dag open zouden kunnen gaan. Dankzij herhaalde oproepen zijn er gelukkig gedurende het seizoen verschillende mensen bijgekomen, maar het probleem is nog niet definitief opgelost.

Wij kunnen voor verschillende commissies nog hard hulp gebruiken. Onze activiteitencommissie zoekt per direct nog verschillende mensen voor de organisatie van evenementen zoals het Sinterklaasfeest, de speeltuinwachten zoeken goede nieuwe krachten voor het volgende seizoen, onze oud papier ploeg kan nieuwe gezichten gebruiken en ons communicatieteam zoekt uitbreiding en een nieuwe coördinator. Wil je ook een steentje bijdragen aan de leukste speeltuin van Alkmaar en omstreken? Meld je dan aan via info@speeltuinokb.nl

Geef je e-mailadres door voor de digitale nieuwsbrief

Wist je dat wij onze nieuwsbrief ook via e-mail versturen? Nee? Dat betekent waarschijnlijk dat we óf geen e-mailadres van je hebben óf dat het e-mailadres dat we van je hebben niet (meer) werkt. Geef het vooral door via info@speeltuinokb.nl, dan verwerken we dat op tijd voor het nieuwe seizoen.

Nu eindelijk ook pinnen bij de OKB

Vanaf nu is het ook mogelijk om, naast contant, ook met je pinpas te betalen!

Dit was een lang gekoesterde wens van ons én onze bezoekers. Mocht je liever wel contant willen betalen dan blijft dit mogelijk, graag wel zoveel mogelijk gepast aangezien wij, voor jouw en onze veiligheid, niet beschikken over grote hoeveelheden wisselgeld.

 

Onze vrijwilligster Kiki mocht de eerste pin-transactie afhandelen van KDV De Kinderkamer!

OKB nieuwsbrief juli 2017

Dringend vrijwilligers gezocht!

Beste leden van de OKB,

We hebben het in eerdere nieuwsbrieven vermeld en ook regelmatig op onze Facebookpagina. Maar alle oproepen voor meer vrijwilligers ten spijt, hebben we inmiddels echt serieuze problemen wat betreft het aantal vrijwilligers. Daarom doen we hierbij nogmaals een dringend beroep op jullie, onze leden.

Continue reading “OKB nieuwsbrief juli 2017”

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Beste leden, liefhebbers en andere bezoekers van onze speeltuin OKB,

Wij willen een dringende oproep aan jullie doen. Uw kinderen kunnen iedere dag komen spelen in de OKB. Of toch niet? De OKB kan namelijk niet draaien zonder voldoende vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers in een aantal groepen is dusdanig laag dat er een direct gevaar is voor de opening en activiteiten van de OKB.

Het meest dringend zijn de problemen bij onze speeltuinwachten, die ervoor zorgen dat de speeltuin daadwerkelijk iedere dag open kan. Door een flink tekort in deze groep zijn er op dit moment al een aantal vrijwilligers die op hun tenen lopen. Wie kan deze groep helpen? Als er geen mensen bijkomen kunnen wij als speeltuin niet meer alle openingstijden garanderen. Wij zijn met name op zoek naar volwassenen die door de weeks kunnen werken.

Ook andere commissies, waaronder de activiteitencommissie, onderhoudsploeg en oud papierploeg komen mensen tekort waardoor de activiteiten en werkzaamheden in het gedrang dreigen te komen.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Stuur een mail naar info@speeltuinokb.nl.

Opening nieuwe speeltuinseizoen

Afgelopen zaterdag was het zover, de opening van het speeltuinseizoen met het traditionele paaseieren zoeken voor onze leden. Het begon met een klein beetje motregen maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd druk gezocht naar de paaseitjes. En ook de paashaas kwam een bezoekje brengen aan onze mooie speeltuin.

Ook de muziekworkshop met Mozart was ontzettend leuk. Bekijk het filmpje hieronder.

 

Afgelopen winter hebben onze vrijwilligers van het onderhoudsteam weer super hard gewerkt om de speeltuin speelklaar te maken voor het nieuwe seizoen. Er was veel schilderwerk te doen en we hebben dit jaar ook maar liefst 3 nieuwe speeltoestellen. We zijn ontzettend dankbaar voor onze fantastische vrijwilligers. We kunnen nog veel hulp gebruiken dus wil je ook vrijwilliger worden klik hier voor de mogelijkheden of mail naar info@speeltuinokb.nl.

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2017

Opening speelseizoen 2017

Op 1 april begint het speeltuinseizoen weer. We gaan ook dit jaar een uurtje eerder open voor leden. Zij mogen van 13.00 tot 14.00 uur in 4 leeftijdsgroepen gaan zoeken naar de paaseitjes die zijn verstopt in de tuin. De ouders/begeleiders mogen niet mee zoeken en worden vriendelijk verzocht om buiten de afzetlinten te blijven staan. Natuurlijk zal de Paashaas ook aanwezig zijn. Misschien heeft hij wel wat extra’s meegenomen in zijn paasmand.

Hier op onze website staat een leuke kleurplaat die je kan downloaden en bij de opening kunt inleveren. Natuurlijk mag je zelf ook iets knutselen. De prijswinnaars worden op de openingsdag tussen 14.00 en 14.30 bekend gemaakt. Succes allemaal hiermee.

Voor de ouders/begeleiders staat er tot 14.00 uur een kopje koffie of thee klaar met wat lekkers tegen inlevering van een consumptiebon die je bij binnenkomst ontvangt. Kinderen krijgen lekker een bekertje limonade. Bij het wachthuisje kan je natuurlijk extra dingen tegen betaling verkrijgen.

Ook hebben we dit jaar iets nieuws op de openingsdag. Om 15.00 komt Mozart samen met Trompetterkorps Alkmaar de speeltuin met een bezoek verblijden. Alle kinderen (ook niet leden, dus vertel het verder) van 8 t/m 12 jaar kunnen zich hiervoor opgeven. Mozart zorgt er op een speelse manier voor kinderen te interesseren voor muziek en het bespelen van een instrument. Tijdens deze workshop leren ze de verschillende instrumenten te bespelen en noten te lezen. Mocht je kind dit na de workshop superleuk vinden dan kan deze kosteloos bij Trompetterkorps Alkmaar 26 weken muziekles volgen. Informatie omtrent de kosteloze lezen na de workshops wordt uitgedeeld na de workshop.

Er is per sessie plaats voor 35 kinderen, maar bij heel veel aanmeldingen kan er nog een sessie om 16.00 gegeven worden. Opgeven kan via de mail, info@speeltuinokb.nl onder vermelding van naam en leeftijd. Graag bij het onderwerp vermelden Music4you. Kinderen die geen lid zijn betalen de normale entreeprijs van 2,50 euro, natuurlijk incl. toegang tot de speeltuin.

Algemene ledenvergadering 2017

Op dinsdag 16 mei vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Als lid van de vereniging OKB kan je tijdens deze vergadering meedenken en meepraten over het beleid van de vereniging. Het bestuur legt tijdens de vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en bespreekt met de leden nieuwe ontwikkelingen.

De inbreng van de leden wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld! De vergadering vindt plaats van 20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur, waarna in informele sfeer wordt nagepraat.

Agenda (onder voorbehoud):

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Inventarisatie rondvraag
 3. Goedkeuring notulen ledenvergadering van 23 februari 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing eventuele nieuwe kascommissieleden
 8. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Jeroen Bakker
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Dick Bakker
  • Nieuw te kiezen: Kevin van Drunen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Het financiële jaarverslag 2016 en de begroting 2017 zijn vanaf heden opvraagbaar bij penningmeester Dick Bakker.

Exemplaren kunnen worden opgevraagd per e-mail: info@speeltuinokb.nl

Nieuwe website

Het nieuwe speelseizoen zullen we ook begonnen met een geheel vernieuwde website. Hiermee willen je nog beter informeren en de website ook veel geschikter maken voor smartphones en tablets. Aan het einde van de maand zullen we ‘m lanceren.

Nieuwe toestellen

Afgelopen winter (en nu nog steeds) is er weer keihard gewerkt door onze technische commissie om de OKB weer helemaal klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Naast groot onderhoud aan veel bestaande toestellen, hebben zij ook veel tijd en energie gestoken in twee geheel nieuwe speeltoestellen. We willen de vrijwilligers van de onderhoudsploeg enorm bedanken voor al het werk dat verzet is. Zonder hen zou de OKB nooit de mooie speeltuin kunnen zijn waar we met z’n allen zo trots op zijn.

Herinnering: de contributie!

Nog niet iedereen heeft zijn/haar contributie betaald. Wil je dit alsnog doen? De acceptgiro is u toegezonden met de vorige nieuwsbrief. Ben je ‘m kwijt? Mail s.v.p. even naar de penningmeester Dick Bakker, info@speeltuinokb.nl.

Indien je betaalt via internetbankieren wil je dan je lidnummer of betalingskenmerk (staat op je acceptgiro) vermelden? Anders is het voor de penningmeester moeilijk of onmogelijk je betaling te verwerken. Als je besluit je lidmaatschap niet meer te verlengen, wil je dit dan alstublieft ook doorgeven aan de penningmeester? Bij voorbaat dank!

OKB cadeaubonnen

Dit jaar is er iets nieuws te verkrijgen in het wachthuisje. Op veler verzoek verkopen we vanaf dit seizoen tegoedbonnen voor de OKB om cadeau te doen. De bonnen kosten € 7,50 en zijn vrij in te wisselen voor entreekaartjes en versnaperingen. Vraag ernaar bij het wachthuisje.

Speeltuinwachten gezocht!

Ondanks verschillende oproepen, hebben we nog steeds een nijpend tekort aan hoofdspeeltuinwachten (met name voor door de week). Zonder hoofdspeeltuinwachten kan de OKB niet open! Meld je aan bij Rebecca Bergman (robbergm@hotmail.com).

Nieuwsbrief februari 2017

Met spoed gezocht: penningmeester!

Update: inmiddels vervuld!

Ondanks dat de opening van de OKB (op 1 april) er al weer bijna aan komt, zijn wij nog steeds met spoed op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wegens verhuizing van onze huidige penningmeester zoekt de OKB per direct een opvolger. Ben je een man/vrouw die deze sprankelende vereniging een warm hart toedraagt, meld je dan aan voor deze belangrijke, dankbare en uitdagende functie.

Taakomschrijving

De penningmeester van speeltuinvereniging OKB heeft een uitgebreid pakket aan taken en verantwoordelijkheden. Daarbij maakt de penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur.

Bewaken van de financiën van de OKB. Dit houdt o.a. in:

 • Beheren van de financiële administratie en de daaraan gekoppelde ledenadministratie;
 • Opstellen van een financieel jaarverslag en balans;
 • Opstellen en bewaken van de begroting en resultatenrekening;
 • Declaratiebeleid en coördinatie financiële acties;
 • Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen (in samenwerking met anderen);
 • Beheren van de verzekeringen van de OKB

Functie-eisen

Vrouw/man met bestuurlijke kwaliteiten, tact en positieve motivatie. MBO/HBO niveau.

Wij zoeken iemand die:

 • Ervaring heeft met het voeren van een boekhouding;
 • Budgetten kan beheren;
 • Zorgvuldig en nauwkeurig werkt;
 • Voorstellen kan beoordelen op hun financiële haalbaarheid;
 • Uitleg kan geven over financiële kwesties;
 • Goede beheersing van Word/Excel;
 • Een verklaring omtrent gedrag kan overleggen.

Werktijden

Het penningmeesterschap is een functie die bepaalde drukke periodes kent, zoals rond het innen van de contributiegelden. In die periode kan er veel tijd gaan zitten in het uitvoeren van de werkzaamheden. Gemiddeld 1x per 6 weken is er een bestuursvergadering in de avonduren.

De gehele vacature vind je op onze website.

Interesse?

Stuur een e-mail naar onze vrijwilligerscoördinator Rebecca Bergman (robbergm@hotmail.com).

Algemene ledenvergadering 2017

Op een nog nader te bepalen datum in april zal de algemene ledenvergadering plaats gaan vinden. De exacte datum en agenda zullen in de volgende nieuwsbrief worden vermeld.

Als lid van de vereniging OKB kunt u tijdens deze vergadering meedenken en meepraten over het beleid van de vereniging. De inbreng van de leden wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld! De vergadering vindt plaats van 20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur, waarna in informele sfeer wordt nagepraat.

Het financiële jaarverslag 2016 en de begroting 2017 zijn vier weken voor de vergadering opvraagbaar bij penningmeester Dick Bakker. Exemplaren kunnen per e-mail opgevraagd en toegestuurd worden via info@speeltuinokb.nl.

Vrijwilligers voor andere teams gezocht

De OKB zoekt niet alleen een nieuwe penningmeester; ook andere teams binnen de OKB kunnen versterking gebruiken.

 • Speeltuinwachten

  Met het seizoen weer voor de deur, zijn we ook weer op zoek naar nieuwe gezichten. Heb je zin om te helpen bij het dagelijkse reilen van de OKB, meld je dan aan!
 • Activiteitencommissie
  
Afgelopen seizoen zijn er veel nieuwe mensen enthousiast begonnen in onze feestcommissie. Maar we kunnen er best nog een paar extra gebruiken voor het organiseren en helpen bij verschillende activiteiten.
 • Onderhoudscommissie
  Ook al zit het winterseizoen er al weer bijna op, onze onderhoudsploeg kan best wat vers bloed gebruiken voor tijdens en buiten het seizoen. Hou je van klussen? Laat het ons weten!

Interesse om ook een steentje bij te dragen? Meld je aan via Rebecca Bergman (robbergm@hotmail.com).