Kom je naar de algemene ledenvergadering?

Wij nodigen je uit voor de algemene ledenvergadering van 2018. We vergaderen op maandag 12 februari in de boerderij van de OKB van 20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur.

Als lid van de vereniging OKB kun je tijdens deze vergadering meedenken en meepraten over het beleid van de speeltuin. Je inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

 

Het financiƫle jaarverslag 2017 en de begroting 2018 kun je twee weken voor de vergadering opvragen bij penningmeester Kevin van Drunen via het mailadres info@speeltuinokb.nl.

 

Agenda (onder voorbehoud):

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Inventarisatie rondvraag
 3. Goedkeuring notulen ledenvergadering van 16 mei 2017
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing eventuele nieuwe kascommissieleden
 8. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen Bakker
 9. Rondvraag
 10. Sluiting